facebook pixel

Gradbene faze: Kaj pomeni katera?

21.05.2021 / Nastasja Kraljevska
Ko smo pridobili vsa potrebna soglasja, dovoljenja in potrebno tehnično dokumentacijo, smo začeli z gradnjo nove stanovanjske soseske Lagom Črnuški bajer. Da bodo vaša sanjska stanovanja vseljiva, bo potrebno pet gradbenih faz.

 

Prva gradbena faza

Trenutno se projekt Lagom Črnuški bajer nahaja v prvi gradbeni fazi, ki predstavlja začetek gradnje objekta. Trenutno se izvajajo pripravljalna dela. To pomeni, da se na terenu, kjer je predvidena gradnja odstrani  vse drevje in grmičevje in zasuje morebitne jarke, da ne bi zastajala voda. Nato se zakoliči objekt (prenos tlorisa objekta, iz gradbene dokumentacije v naravo, kar mora opraviti geodet). Po zakoličbi objekta se prične z izkopom gradbene jame. Pred izdelavo talne plošče se izvede še gramozno nasutje, ki zagotovi, da je po vsej površini pod ploščo material enake kvalitete in nosilnosti. V prvi fazi gradnje bomo izvedli še temeljno ploščo, ki nam zagotovi morebitno minimalno in enakomerno posedanje celega objekta.
 

Druga gradbena faza

V okviru druge gradbene faze, ki se bo predvidoma začela septembra 2021 bomo izvedli obe kletni etaži in uvozno rampo. V tej fazi bomo izjemno pozorni na zaščito kleti pred vlago, kar bomo dosegli z hidroizolacijo tako talne plošče kot zunanjih armirano betonskih sten.

 

Tretja faza

Spomladi leta 2022 je predviden začetek tretje gradbene faze. V sklopu tretje faze bodo potekala konstrukcijska gradbena dela vseh etaž nad kletjo, vključno z izdelavo ravne strehe, katera bo ustrezno toplotno izolirana in zaščitena. Izvedena bodo krovska dela, vključno z izdelavo, odtočnih cevi, obrob in zaključkov iz barvane pločevine.  

Sledi izvedba tretje podaljšane faze. Kar pomeni, da so vgrajena tudi okna, balkonska vrata in vhodna vrata (zunanje stavbno pohištvo) in izvede fasada objektov.

 

Četrta gradbena faza

V tej fazi bomo v notranjosti objekta postavili predelne stene in izdelali betonske tlake – estrihe. V četrti fazi se bodo izdelali notranji ometi, talne in stenske obloge, ki terjajo mokro vgradnjo. Napeljali se bodo vse potrebne inštalacije, med katere sodijo nizkonapetostne energetske inštalacije za moč in razsvetljavo, informacijske inštalacije za telefon, domofon, anteno, vodovodne in odtočne inštalacije, plinske in za ogrevanje ter prezračevanje.

 

Peta gradbena faza

Sem sodijo vsa ostala zaključna gradbena dela. V tej fazi bomo položili talne in stenske obloge ter zaključili vsa inštalacijska in slikopleskarska dela. Po zaključeni peti fazi bo objekt izdelan »na ključ« in pripravljen na vašo vselitev.