Just right
for you

Prodaja poteka preko e-dražb in sistema
zbiranja ponudb.

Welcome to the Lagom Črnuški Bajer
neighborhood

Welcome to the green neighborhood that, with its architectural design, reflects the Swedish philosophy of a balanced life, known as lagom.Just a stone’s throw from the center of Ljubljana, the Lagom Črnuški Bajer residential complex offers its residents just the right amount of liveliness and comfort. With children’s playgrounds it has something to offer to every generation.

Apartments

Discover your new home

Virtualni sprehod po stanovanjih

In the six buildings of the Lagom residential complex, there are 150 apartments in sizes ranging from 30 m2 to 135 m2 with different floor plans and number of rooms. Each apartment has a beautiful loggia, some with an atrium and others with a terrace.

Select an apartment by CLICKING ON THE DESIRED OBJECT below

orSearch by criteria
E-DRAŽBE

Ponudbe/e-dražbe

Kako lahko kupim stanovanje brez sodelovanja na dražbi?

V kolikor želite, da stanovanje NE gre neposredno na dražbo, lahko oddate nezavezujočo ponudbo preko Portala. V primeru, da bo ponudba sprejemljiva, boste lahko postali lastniki stanovanja. V kolikor ponudba ne bo sprejemljiva, se stanovanje lahko proda boljšemu ponudniku ali prek e-dražbe. Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki Portala. Vsako prejeto ponudbo bomo obravnavali in z njo ravnali v skladu s Splošnimi pogoji.

Katere vrste dražb potekajo na portalu www.drazbe.significa.si?

Na portalu lahko zasledite elektronske dražbe z zviševanjem izklicne cene in zbiranje nezavezujočih ponudb.

Pri elektronski dražbi z zviševanjem izklicne cene na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno do konca poteka elektronske dražbe. Čas do zaključka elektronske dražbe se lahko podaljša za 5 minut, če dražitelj odda novo ponudbo 5 minut pred nastavljenim zaključkom elektronske dražbe. Če podate najvišjo ponudbo se vam varščine šteje v kupnino, v nasprotnem primeru se vam vrne. V primeru najvišje ponudbe ste na dražbi zavezani skleniti pogodbo in kupiti dražbeno blago, sicer varščino zadržimo.

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo, na katerega se lahko registrirani uporabniki, brez vplačila varščine, odzovejo s svojo ponudbo, pri tem pa prodajalec ni obvezan sprejeti ponudbe oz. skleniti pogodbe s ponudnikom.  Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki, v času objave na portalu www.drazbe.significa.si.

Kaj je elektronska dražba (e-dražba)?

Elektronska dražba je proces nakupa in prodaje nepremičnin, premičnin in ostalega premoženja, ki poteka izključno v elektronski obliki na dan, ki ga prireditelj razpiše za posamezno premoženje (dražbeno blago). Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi in spremlja njen potek, samo v primeru, če je od časa objave dražbe in začetka dražbe vplačal predpisano varščino za dražbeno blago.

Kaj so prednosti elektronske dražbe?

  • Transparenten proces prodaje.
  • Dražitelji se med seboj ne poznajo in ne vedo koliko drugih dražiteljev sodeluje na elektronski dražbi.
  • Dražba se odvija avtomatsko glede na objavljen razpis dražbe.

Kako lahko sodelujem na elektronski dražbi?

Posamezen dražitelj lahko sodeluje na elektronski dražbi v primeru, da se brezplačno registrira na portalu www.drazbe.significa.si in če je pravočasno vplačal zahtevano varščino za dražbeno blago. Običajno najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe.

Do kdaj je potrebno vplačati varščino in v kakšnem znesku?

Varščino je potrebno vplačati na TRR ki je naveden v Razpisnih pogojih posamezne dražbe, najkasneje 24 ur pred pričetkom dražbe, oz. najkasneje do dneva in ure, kot je navedeno v Razpisnih pogojih posamezne dražbe.

Z vplačilom varščine se vam omogoči sodelovanje na izbrani dražbi.

Pri vsaki razpisani dražbi je razpisana višina varščine oz. odstotek varščine, ki je izračunan od izklicne cene dražbenega blaga.

Ali varščino dobim vrnjeno?

Če na dražbi ne uspete, se vam varščina v celoti vrne v 3 delovnih dneh na TRR preko katerega ste varščino nakazali. V primeru, da na dražbi uspete, pa se vam varščine šteje v kupnino.

Ali varščino dobim vrnjeno, tudi če ne dražim, varščino pa sem vplačal?

V kolikor na dražbi ne dražite in ste varščino vplačali, se vam varščina v celoti vrne v 3 delovnih dneh po izvedeni dražbi, na TRR preko katerega ste varščino nakazali, razen če ni v Razpisu dražbe določeno drugače.

Na koga se lahko obrnem za več informacij?

Za več informacij se lahko obrnete na kontakt prodajne pisarne Lagom in NAI Significa d.o.o. 041 838 107, 041 748 709 ali 041 278 198 oz. preko lagom@crnuski-bajer.com.

Če se zanimam za več dražbenega blaga, ali je potrebno plačati varščino za vsako dražbeno blago?

Za vsako dražbeno blago je razpisana nova dražba in v primeru, da želite sodelovati na več različnih dražbah, je potrebno varščino vplačati za vsako dražbeno blago posebej.

Kaj se zgodi v primeru, če sem na dražbi edini sodelujoči?

Podatka o število sodelujočih ne razkrivamo, zato dražba poteka tudi v primeru, če ste edini sodelujoči.

Ali je registracija na portal brezplačna?

Da, registracija na portal www.drazbe.significa.si je popolnoma brezplačna.

 Kaj pridobim z brezplačno registracijo na portalu www.drazbe.significa.si?

Poleg že vidnega opisa, slik predmeta in izklicne cene, pridobite tudi obveščanje o aktualnih dražbah in spremljate potek elektronskih dražb, tudi če ne vplačate varščine.

Kakšne so obveznosti izbranega ponudnika na dražbi?

Uspešni ponudnik po koncu dražbe direktno s prodajalcem podpiše prodajno pogodbo in plača aro, ter izpolni ostale morebitne obveznosti v skladu s prodajno pogodbo. Vplačana varščina se všteva v plačilo are.

Ali je portal www.drazbe.significa.si prodajalec?

Na portalu www.drazbe.significa.si zastopamo prodajalca, ter potencialnim kupcem (dražiteljem) nudimo strokovno pomoč in podporo pri sodelovanju na elektronskih dražbah.

Location

Just the right amount of nature

The complex offers the highest quality of urban living while being in absolute harmony with nature. The forest of the Rašiški hill contributes to the high quality of air and the hiking trails help the residents stay active every day. While the excellent transport connection between Črnuč and the city center only adds to the many benefits of the residential complex itself.
In natures embrace

Surrounded by the Rašiški hill and an unspoiled nature, Lagom offers many opportunities for spending quality time in the neighborhood. Here you will find Nordic walking routes and cycling paths, an interactive playground, a wooden platform and waterfront footbridges. All of the routes are also adapted for the disabled.

Near the heart of the city

The Lagom neighborhood is located in the immediate vicinity of a kindergarten and an excellent primary school. Just a few blocks away are well-stocked grocery stores, a hair salon, restaurants, a post office, a health center and other emergency infrastructure. While the center of the capital is only a few minutes away by car or city bus.

In line with your lifestyle

The modern exterior design and underground garages ensure that Lagom completely blends in with the surroundings. The thoughtful interior construction ensures that the new neighborhood is in line with all the needs and desires of its residents. Affordable at a friendly price, it is an ideal opportunity for young families and elders wanting a new home in beautiful Ljubljana.

Vas do sanjskega doma loči le en korak?

Za nakup stanovanja v soseski Črnuški bajer lahko izkoristite posebno ponudbo stanovanjskega kredita Nove KBM. Za prve informacije in informativni izračun obiščite spletno stran nkbm.si/stanovanjski-projekti.

Stanovanjski kredit se lahko prilagodi vašim željam in potrebam, zato obiščite strokovnjake v najbližji poslovalnici Nove KBM in pridobite sebi prilagojeno ponudbo.

Damjan Lampič, Vodja poslovalnice Aleja (v nakupovalnem centru Aleja)
Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana
dlampic@nkbm.si, 01/620 30 19, 030/486-474
Delovni čas: ponedeljek - petek: 9.00 - 18.00 in sobota: 9.00 - 12.00

Več informacij
News
Partners
Contact

Contact us

041 748 709 - Špela Brataševec
041 838 107 - Jure Spiler
041 278 198 - Simon Kavka

Vilharjeva cesta 44
1000 Ljubljana